ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ( Άρθρο 4, Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ: (REPAIR LOGIC O.E. Κηφισίας 234- 236 & Κασσαβέτη 1 Κηφισια 14562 , Α.Φ.Μ. 801313409 , Δ.Ο.Υ Κηφισιάς., 2155555941 repairlogic.kif@gmail.com )

δηλώνω και γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών που παραγγέλθηκαν στις

………………………….και που παρελήφθησαν στις …………………………. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  • Ασκώ το σχετικό δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
  • Ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ή υποστεί οποιαδήποτε φθορά ή ζημία.
  1. Επιθυμώ την επιστροφή των χρημάτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος «repairlogic.gr» ή
  1. Επιθυμώ την αντικατάσταση με κάποιο άλλο προϊόν του καταστήματος ή
  1. Επιθυμώ την πίστωση του ποσού στον προσωπικό μου Λογαριασμό που τηρώ στο  www.repairlogic.gr

Ημερομηνία: …../ ……/ ……

            Ο/Η Υπαναχωρών/ούσα* 

                                 Όνομα  ………………..

Διεύθυνση………………

——————————–

(Υπογραφή)

*υπογράφεται μόνο αν το παρόν έγγραφο κοινοποιηθεί σε χαρτί.

Search